הרצאות, סדנאות והדרכות לצוותים חינוכיים

בשנים האחרונות אנו עדים להקצנה משמעותית בהתנהגותם של ילדים ובני נוער. במקביל, התערבות של הורים במתרחש בבית הספר מובילה לא פעם להחלשת סמכותם של המורים והמנהלים באופן המקשה על התמודדותם. כתוצאה מכך, אנשי חינוך, כמו גם הורים חווים כיום אבדן משמעותי של סמכותם ויכולתם להתמודד עם בעיות התנהגות ולהבטיח אקלים חינוכי/משפחתי בטוח. 

אני מלווה בסוגיות האלו אנשי חינוך קרוב לחמש עשרה שנים. אני מנחה צוותים חינוכיים: מורות, יועצות חינוכיות ומנהלות בתי ספר בהתמודדותן עם התנהגויות מאתגרות של תלמידים והורים.

ההרצאות והסדנאות המפורטות הועברו על ידי פעמים רבות בפני קהלים מגוונים (בארץ ובאירופה): צוותי הוראה, גננות, יועצות חינוכיות, מנהלות בתי ספר, צוותי ניהול, הנהגות הורים, הורי תלמידים, צוותי מדריכים בפנימיה, צוותי צהרונים, פסיכולוגיות חינוכיות, קבסיו"ת ועוד.

ניתן להזמין אותי להרצאה חד פעמית (אספות הורים, מליאות מורים, ימי היערכות, כנסים), לסדרה של הרצאות ו/או להשתלמויות מוסדיות. ניתן לשלב גם הדרכה שוטפת לצוות הניהול.

צרו קשר ונדייק ביחד את מבנה ההרצאות כך שיתאימו לצרכים שלכם.

 ההרצאה: "להיות מורה עם סמכות משמעותית"

בהרצאה זו אציג את עקרונות היסוד של 'הסמכות החדשה' (פרופ' חיים עומר) בהקשרים רחבים של מושג הסמכות להורים ואנשי חינוך. בהרצאה מודגשת ההבנה התאורטית של הצורך בבנייה מחודשת של מושג הסמכות בתרבות הפלורליסטית בה אנו חיים לצד תיאור כלים פרקטיים למימוש הסמכות האלטרנטיבית המוצעת בהרצאה.

להורדת המצגת

ההרצאה: "סמכות משמעותית בגיל הרך"

בהרצאה זו נעסוק בהיבטים התיאורטיים והפרקטיים של מושג העוגן (פרופ' חיים עומר) ובהשתלבותו בתיאוריית ההתקשרות. נראה כיצד הדמויות החינוכיות יכולות להוות עוגן תוך התחשבות בצרכיהם ההתפתחותיים של ילדים בגיל הרך. ההרצאה תלווה בכלים פרקטיים מתפיסת העולם של הסמכות החדשה אשר מותאמים לילדים בגיל הרך (נוכחות, השהיית תגובה, שליטה עצמית, פעולות תיקון, הכרזה ועוד)

להורדת המצגת

ההרצאה: "סמכות המורה וברית עם ההורה"

ההרצאה עוסקת בקידום וביסוס ברית בין המורה להורה.

נדבר על ההבדלים ביחסי מורה והורה בין פעם להיום, על המרכיבים המקשים על התקשורת בניהם ועל ההשלכות של העימות בין ההורה למורה.

נעסוק באמצעים פרקטיות לקידום הברית החשובה הזו. בנוסף, נעבור וננתח סימולציות של שיחות בין מורה להורה ונראה כיצד ניתן לשפר את השיח ולהביא לגיוס ההורים לפעולות משותפות ומקדמות.

להורדת המצגת

הסדנה: "ניהול כיתה"

על אף שהמורים מוגדרים כ"צוות", בהגיעם לכיתה כל מורה פועל לבדו. בסדנה אני מדגים כיצד ניתן להבנות ולהעצים את סמכות המורה בתוך הכיתה בעזרת שימוש בעקרונות הסמכות החדשה (כגון נוכחות, מניעת הסלמה, סימון והשהיית תגובה) ותוך יישום כלים והלך חשיבה פרו-אקטיבי להבדיל מהתנהלות רה-אקטיבית. בסדנא המורים ישובים כ "תלמידים" ואני המרצה משמש כ"מורה" תוך שאני מתמודד עם ההפרעות בזמן אמת.

ההרצאה: "פעולות תיקון" 

פעולת תיקון נדרשת במקרים של אלימות או פגיעה ברכוש. בפגיעתו, הילד הפוגע מעמיד עצמו מחוץ לקהילה. לא אחת ההאשמות נגדו נתפסות בעיניו כפגיעה אישית בו, הוא/היא מסרב להתנצל ובעל הסמכות נותר חסר אונים נוכח סירוב זה. עונשים לעיתים דוחקים את הילד הפוגע לשוליים ומעמיקים עוד יותר את הקרע בין הקהילה המענישה לילד. בניגוד לכך, בהנהגת צעדי תיקון, פועלת הסמכות החדשה באופן המאפשר לפוגע לשקם את יחסיו הן עם הנפגע והן עם הקהילה כולה.

הסדנה: "התיישבות" (Sit-in)  

ההתיישבות היא אמצעי מרכזי ורב עוצמה המאפשר למורה ולהורה להפגין נוכחות תוך אי הגררות למאבקי כוח מיותרים. לרוב יישומו של אמצעי זה יתאים כאשר נראה שהדיאלוג הסטנדרטי אינו מקדם את הטיפול בקושי אשר חוזר על עצמו.

בסדנא זו נעשית סימולציה של משחקי תפקידים ולאחריה עיבוד מעמיק של החוויה ולמידה של העקרונות היישומיים של הכלי.

הסדנה: "ניהול מפגש בביה"ס בעניינו של תלמיד עם בעיות התנהגות" 

לא פעם פגישות עם הורים לילדים המפגינים בעיות התנהגות בבית הספר נוטות להיות מתוחות ונפיצות. בחלקו הראשון של המפגש יוצג מודל לקיום פגישה פרודוקטיבית עם ההורים הנשענת על גיוסם לפעולות משותפות. בחלקו השני של המפגש נקיים סימולציה ומשחקי תפקידים ונלמד כיצד ניתן ליישם בפועל את מודל הפגישה שהוצג.

להורדת המצגת

ההרצאה: "סרבנות בית ספר"

תופעת היעדרויות מבית הספר הולכת ומתרחבת ומעמידה את הצוותים החינוכיים וההורים עם קושי ממשי להתמודדות. בהרצאה יינתנו כלים להתמודדות בית הספר עם התופעה תוך התבססות על רשת התמודדות רחבה.

ההרצאה: "נוהל השעיה נוכחת"

השעיות הן כלי אפקטיבי המגובה בחוזר מנכ"ל. בהרצאה נבחן האם ניתן לקיימו גם באופן מעט שונה?  האם השעיה ונוכחות, שני מושגים מנוגדים, יכולים להשתלב?

ההרצאה: "הכיתה כקהילה" - התגייסות מורים והורים להתמודדות משותפת עם בעיות משמעת בכיתה  

בהרצאה אציג תכנית להתמודדות עם בעיות משמעת והתנהגות, מתוך תפיסה אלטרנטיבית של בית הספר כקהילה. אתאר תיאור מקרה בו התכנית יושמה בבית ספר יסודי בעזרת כלים ברוח גישת 'הסמכות החדשה' וההתנגדות הלא אלימה. המקרה המוצג ממחיש כיצד הגישה, שנוסחה במקור בהקשר של התמודדות  ברמה הפרטנית, הותאמה להתמודדות ברמת הכיתה.

להורדת המאמר

images.jpg
images.png
siberianart200100119.jpg
86147094-hand-drawn-word-about-me (1).jp
אפור.jpeg
laptop-and-books-vector-568122.jpg